Kullanıcı Sözleşmesi

Bizimle bir ihlal bildiriminde bulunmak için, aşağıda belirtilen maddeleri belirten yazılı bir iletişim (faks veya normal posta yoluyla - önceden anlaşma sağlanmadıkça e-posta ile değil) sağlamanız gerekir. Bir ürün veya etkinliğin telif haklarınızı ihlal ettiği konusunda yanlış bir beyanda bulunursanız, zararlardan (masraflar ve avukat ücretleri dahil) sorumlu olabileceğinizi lütfen unutmayın. Dolayısıyla, çevrimiçi olarak sunulan materyalin telif hakkınızı ihlal edip etmediğinden emin değilseniz, öncelikle bir avukata danışmanızı öneririz. İletişiminiz aşağıdakilerin tümünü içermelidir:
  1. İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası.
  2. Telif haklarının ihlal edildiğini düşündüğünüz ya da telif hakkı ihlalinde olan telif hakkı alınmış çalışmayı belirtmeye yetecek diğer bilgilerin bulunduğu yerle ilgili yeterli ayrıntıyı tanımlayın. Tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telif hakkı alınmış eser tek bir bildirimle karşılanıyorsa, o sitede bu tür çalışmaların temsilci listesi
  3. Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen ya da ihlal edici faaliyet konusu olan ve kaldırılacak ya da erişimi engellenecek olan malzemenin tanımlanması ve materyali bulmamıza izin verilebilecek bilgiler yeterlidir. >
  4. Şikayette bulunan tarafla, örneğin bir adres, telefon numarası ve varsa, şikayetçi tarafın irtibat kurulabileceği elektronik posta adresi gibi iletişim kurmamıza izin veren bilgiler.
  5. Aşağıdaki ifade: "Malzemenin şikayet edilen şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, aracısı veya yasa tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inanıyorum.”

Hasarların Reddi Beyanı
Bu web sitesinin kullanımı her zaman "kendi sorumluluğunuzdadır." Web sitesinin herhangi bir yönünden, bu şartlar ve koşullardan veya diğer politikalardan memnun değilseniz tek çareniz kullanımınızı sonlandırmaktır. Herhangi bir durumda, web sitesi veya tedarikçileri, bu siteyi veya bu sitenin malzemelerini garanti veya sözleşmeye dayalı olarak kullanmamasından veya kullanamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı, herhangi bir kullanıcıya veya üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacaktır. haksız fiil veya başka herhangi bir yasal teori ve web sitesinin bu tür zararların olasılığına dair tavsiye olup olmadığı.

Garanti
Bu sitedeki tüm ifadeler tamamen benim düşüncemdir ve herhangi bir kişiye, dine, ülkeye vs. karşı hiçbir kötülük istemiyorum. Geçmişte ya da günümüzde bulunan kişi, yer ya da olaylara benzerlik tamamen rastlantısaldır. Tıbbi, fiziksel ve psikolojik etkiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu sitenin veya malzemenin kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan, dolaylı veya dolaylı zararlardan veya gelir, kâr veya verinin kaybolmasından sorumlu değilim. Bu web sitesinde yer alan bilgiler expressed olduğu gibi, olduğu gibi, yalnızca açık veya Ģekilde ifade edilip edilmediğine ve sadece eğlence amacıyla amaçlandığına dair garanti verilmeksizin sağlanmaktadır. Herhangi bir bulmacanın veya başka bir içeriğin ifadesi, söz konusu ifadenin bir onayı değildir. Makalelerin ve oyunlarının fiili veya hesaplama hatalarından arınmış olduğu garanti edilmez ve bu nedenle doğru olmayabilir. Makalelerdeki iddiaları diğer taraflarca yapılan diğer hak taleplerine karşı bağımsız olarak doğrulamanız ve kendi kararınızı vermeniz önerilir. Malzemenin, hizmetlerin, metinlerin, grafiklerin, oyunların ve makalelerin doğruluğu veya güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermiyorum. Web sitesinin hatasız çalışacağını veya bu web sitesinin veya sunucusunun bilgisayar virüsleri veya başka zararlı maddeler içermediğini garanti etmiyorum. Bilgisayarınızın en son yamalar, virüs tarayıcıları, casus yazılım algılayıcıları ve onu korumaya yardımcı olan diğer tüm yazılımlara sahip olduğundan emin olmanız önerilir. Bu web sitesini veya bu sitedeki malzemeyi kullanmanız ekipman veya veriyi bakım veya değiştirme ihtiyacına yol açıyorsa, bu maliyetlerden sorumlu değilim.

iqsertifikasi.com adresine bağlantı
Web sitenizi iqsertifikasi.com adresine bağlamak isterseniz, lütfen bu sitenin herhangi bir karenin içinde görünmemesi koşuluyla, bu sitenin içerdiği herhangi bir sayfaya ücretsiz olarak yer imi ekleyin veya bağlantı ekleyin. Iqsertifikasi.com'u bir iFrame dahil herhangi bir yöntemi kullanarak başka bir web sayfasına yerleştiremezsiniz.

Tazminat
Bu siteyi kullanarak, malzemeyi kullanmanızın gerekçesini veya sonucunu doğuran veya bunun sonucunda ortaya çıkan makul yasal ve muhasebe ücretleri de dahil olmak üzere, herhangi bir iddia, eylem veya talepten, web sitesi ve temsilcilerini savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar vermeyi kabul edersiniz. Bu sözleşmenin şartlarını ihlal etmeniz. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, söz konusu hükmün geçersizliği, bu sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir; bu, yürürlükte kalacaktır ve geçerli olacaktır. Bu sözleşmenin herhangi bir şartından feragat edilmek, bu terimin veya başka bir terimin daha fazla veya sürekli olarak feragat edildiği anlamına gelmez. Bu anlaşma, bağlayıcı olmayı kabul ettiğiniz tüm sözleşmeyi oluşturur. Bu şartlar ve koşullar Amerika Birleşik Devletleri yasalarına tabi olacak ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri ortaya çıkan tüm konularda münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

Fiyatlandırma
IQ testimiz ücretsiz değildir. Test bedeli 7 Amerikan Dolarıdır. Fiyatta istediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Aklınıza takılan soru ve sorunlarınız için lütfen bizimle iletişime geçin.